next up previous contents index
Next: ESP:The Fifth Generation (Pátá Up: Teorie [] Previous: Teorie []   Obsah   Index


Jazyky, které spojují OOP a LP.

V této kapitole uvádím příklad několika programovacích jazyků, které spojují oba popisované přístupy.Subsections

Tomáš Kubíček 2002-05-19