next up previous contents index
Next: OBJECT-PROLOG: V jednotě je Up: Jazyky, které spojují OOP Previous: ESP:The Fifth Generation (Pátá   Obsah   Index


O RIENT84/K: Souběžnost OOP a LP

Systém O RIENT84/K [20,21]je množina spolupracujících KO6.4 složených z několika částí (chování, znalosti, monitor). Část obsahující chování objektu poskytuje jako ve SMALLTALKu imperativní metody, které podporují sekvenční kontrolu a provádění úloh. Jsou zde také metody pro přístup a modifikaci části znalosti. Část obsahující znalosti je stejně jako v PROLOGu lokální báze pravidel a faktů popisující vlastnosti objektů. Část monitor obsahuje tzv. démony, což jsou metody, které slouží k ošetření výjimek a dalších speciálních případů. Zmíněné tři části jsou pro OOP a LP nezbytné. V celkovém dojmu vypadá ESP jako rozšíření SMALLTALKu. Jeho implementace je založena více na OOP než na LP. Příklad ukazuje, že znalosti jsou umístěny uvnitř objektů.


  DK0 subclass: #AClass
    instanceVariableNames: 'i1 i2'
    classVariableNames: 'c1 c2'
  AClass methodsFor: 'metody instanci'
    <telo metody>
  AClass knowledgeFor: 'instance KB'
    <Klauzule Horn>
  AClass monitorsFor: 'monitory instanci'
    <tvrzeni (demon)>Tomáš Kubíček 2002-05-19