next up previous contents index
Next: Dokumentování programů Up: LogTalk: popis a ukázky Previous: Reprezentace vztahů mezi objekty   Obsah   Index

Ostatní důležité rysySubsections

Tomáš Kubíček 2002-05-19