next up previous contents index
Next: Obsluha výjimek Up: Ostatní důležité rysy Previous: Ostatní důležité rysy   Obsah   Index

Dokumentování programů

Součástí každého programu je nejen kód, ale důležitou část tvoří též dokumentace. Každý objekt vlastní množinu bloků, které udržují informaci o verzi, autorech, kategorii a cíli. Pro každý blok je zde rozšiřitelný slovník popisující cíl, signaturu, viditelnost, kategorii, počet řešení, možnosti opětovného definování a jiné informace. Možnost vyjádření všech těchto informací v kódu umožňuje vývoj zajímavých aplikací: grafické prohlížeče umožňující uživateli navigaci skrze systém hierarchie objektů, nástroje, které extrahují a formátují dokumentaci. Současná verze používá pro dokumentaci LATEX 2$\varepsilon$ a HTML. S využitím deduktivních možností Prologu v budoucnu očekáváme komplexní dokumentaci vztahů mezi objekty (například závislosti mezi metodami různých tříd). Jiná možnost by mohla být používání vnořené dokumentace pro analýzu a ověřování správnosti programů.Tomáš Kubíček 2002-05-19