next up previous contents index
Next: Ladění programů Up: Ostatní důležité rysy Previous: Dokumentování programů   Obsah   Index

Obsluha výjimek

Třída Object deklaruje zprávu (děděnou všemi objekty) která umožňuje signalizovat a zpracovat výjimky. Tato zpráva má dva argumenty. Prvním je výraz v PROLOGu popisující výjimku. Druhým argumentem je zpráva spuštění odpovídající metody, která zapříčinila výjimku. Je vidět že obsluha výjimek v Logtalku je založena na a podobné té, kterou můžeme nalézt ve Smalltalku-80. Všestrannost tohoto mechanismu pochází z možnosti vyjádřit detailní popis nastanuvší výjimky.Tomáš Kubíček 2002-05-19