next up previous contents index
Next: Implementace Up: Ostatní důležité rysy Previous: Obsluha výjimek   Obsah   Index

Ladění programů

Množina tříd a objektů byla definována tak, že s použitím událostí implementují možnost ladění programů v Logtalku. Tyto možnosti jsou podobné těm v PROLOGu. Můžeme si zvolit které objekty a které zprávy sledovat během běhu programu. Je možné sledovaným událostem přiřadit akce, např. zjištění stavu objektu před a po spuštění metody.Tomáš Kubíček 2002-05-19