next up previous contents index
Next: PLUTO: popis a ukázky Up: LogTalk: popis a ukázky Previous: Implementace   Obsah   Index

Závěr

Reflexivní architektura zavedená v Logtalku z něj dělá otevřený systém snadno přizpůsobitelný potřebám uživatele, který je dobrým základem pro experimentování s OO nástroji. Mechanismus správy událostí umožňuje přirozené rozdělení znalostí mezi objekty při řešení komplexních vztahů. Zajištění mechanismu delegace je zajímavou alternativou k použití vícenásobné dědičnosti. Představa slotu jako generalizace představ metod a proměnných umožňuje stručné a všestranné reprezentace. Možnost definování nových typů slotů umožňuje aplikacím mít pouze potřebnou úroveň složitosti.



Tomáš Kubíček 2002-05-19