next up previous contents index
Next: Typy a hodnoty Up: Objektově orientované programování v Prologu Previous: Závěr   Obsah   Index


PLUTO: popis a ukázky použití [3]

Zde si popíšeme Pluto - OOLP jazyk, který podporuje téměř všechny OO vlastnosti na základě logického programování např. identita objektu, definice tříd, zapouzdření dat a metod, skrývání informací, přetížení, pozdní vazba, polymorfismus, hierarchie tříd a veškeré druhy dědičnosti, odchytávání blokování a konfliktů.

Pluto převzalo mnoho charakteristických rysů z ROL2 [11] a Javy. Narozdíl od ROL2, který je spíše jazykem pro DB dotazy, Pluto je převážně programovací jazyk zahrnující mnoho programových struktur, které ROL2 neobsahuje jako např. V/V, konstruktory, nový mechanismus vytváření objektů, způsob přiřazení používaných v PROLOGu, tečkovou notaci a mnoho dalších z Javy a PROLOGu.

Má dva hlavní cíle:

  1. Podpořit v základu založeném na klauzulích (clause-based) vše co poskytují OO jazyky, ale na vyšší deklarativní a konceptuální úrovni, čímž se programování usnadní a v důsledku tohoto přestanou být používány některé nižší programovací jazyky.
  2. Podpořit v OO směru vše, co poskytují logické programovací jazyky.Subsections
next up previous contents index
Next: Typy a hodnoty Up: Objektově orientované programování v Prologu Previous: Závěr   Obsah   Index
Tomáš Kubíček 2002-05-19