next up previous contents index
Next: Metody instance Up: Typy a hodnoty Previous: Definice atributů   Obsah   Index


Metody

K objektu jako k instanci dané třídy je možné přistoupit také pomocí metod. Pluto podporuje dva druhy metod: instancí a tříd.Subsections

Tomáš Kubíček 2002-05-19