next up previous contents index
Next: Dedukce Up: Metody instance Previous: Metody instance   Obsah   Index

V/V

Pluto poskytuje dva základní V/V příkazy: write a read jako v PROLOGu. Použití ukazuje následující příklad:

class osoba[rok_narozeni $\Rightarrow$ integer; pohlavi $\Rightarrow$ char('M','F');
zobrazOsobu(){zobrazOsobu() :- rok_narozeni $\rightarrow$ B, pohlavi $\rightarrow$ G,
write("Rok narozeni je" + B), write("Pohlavi je" + G)}]

kde $+$ znamená spojení řetězců jako v Javě. Všimněte si, že jsme v metodě zobrazOsobu museli použít proměnné B a G k získání roku narození a pohlaví. Z programátorského hlediska to není příliš povedená konstrukce, proto Pluto uživatelům dovoluje použít přímo jména atributů. Metoda zobrazOsobu by pak vypadala:

zobrazOsobu() :- write("Rok narozeni je" + rok_narozeni), write("Pohlavi je" + pohlavi)

Metody instancí mohou být volány pouze prostřednictvím instancí. Např. je-li bob objekt třídy osoba, pak následující dotaz ukazuje volání metody zobrazOsobu

?-bob.zobrazOsobu()

Pluto poskytuje mnoho dalších V/V metod ve třídě system např. readInt, readReal, writeInt, writeChar.Tomáš Kubíček 2002-05-19