next up previous contents index
Next: Metody třídy Up: Metody instance Previous: Konstruktor   Obsah   Index

Vytváření objektu

V Plutu mohou být objekty vytvářeny dvěma různými způsoby. Buď používá metody pro vytvoření objektu a nebo dotazy nebo programy Pluta, jak již bylo ukázáno výše. Podrobnosti budou vysvětleny v kapitole [*].

Mějme následující příklad:

class datum[den $\Rightarrow$ integer(1..31);mesic $\Rightarrow$ integer(1..12);
rok $\Rightarrow$ integer(1950..2050);
datum(integer D, integer M, integer R){den is D, mesic is M, rok is R}
copy() $\Rightarrow$ datum N{den $\rightarrow$ D, mesic $\rightarrow$ M, rok $\rightarrow$ R, N = new datum(D, M, R)}]

v tomto příkladě je datum konstruktor a copy metoda pro vytvoření objektu.Tomáš Kubíček 2002-05-19