next up previous contents index
Next: Výběr postupu dědění Up: Vícenásobná dědičnost Previous: Vícenásobná dědičnost   Obsah   Index

Uživatelem definovaná priorita

Pluto při vytváření podtřídy prochází seznam uživatelem uvedených předků vždy zleva doprava a vyskytnou-li se nějaké konflikty, ať už ve jménech atributů nebo v signaturách děděných metod, jsou zděděny vždy ty nejlevější.

V uvedeném příkladě tak wstudent automaticky zdědí atribut mistnost ze třídy zamestnanec a implicitní hodnota ze třídy student nebude zděděna. Vyskytují-li se ve třídách předků metody se stejným jménem, ale rozdílnou signaturou, jsou zděděny všechny a v takto vzniklé podtřídě nastává přetížení metod tohoto jména.Tomáš Kubíček 2002-05-19