nextuppreviouscontentsindex
Next: Závěr Up: PLUTO: popis a ukázky Previous: Programování v Plutu   Obsah   IndexZávěr

V této kapitole byl popsán programovací jazyk Pluto, který poskytuje OO nástroje na podstatě logického programování. Ukázali jsme si, že i spojením dvou odlišných programovacích přístupů jsme schopni dosáhnout nejlepšího řešení. Dokázali jsme, že uživatel může porozumět OOP z hlediska LP a naopak.

Vývojovou sílu Pluta můžeme rozšířit přidáním různých tříd jako v Javě např.: grafika, applety a persistentní data.

Pluto se stále vyvíjí. Po testování a odstranění chyb, bude poskytnuto Pluto veřejnosti na Internetu. Cílem je vyvinout vyšší programovací jazyk rozšířený o další vlastnosti poskytující mnoho vestavěných tříd a tak vznikne opravdu všeobecný programovací jazyk.

 


Tomáš Kubíček 2002-05-19