nextuppreviouscontentsindex
Next:
Literatura Up: Objektově orientované programování v Prologu Previous: Závěr   Obsah   Index


Závěr

Při zadávání tohoto projektu jsem dostal úkol vytvořit stránky na českém Internetu, které by se blíže věnovaly problematice spojení několika programovacích přístupů zejména pak objektově orientovaných nástrojů s logickými programovacími jazyky. Vzhledem k tomu, že se v současné době tomuto tématu věnuje jen malá část programátorské obce, nebylo jednoduché sehnat příslušné materiály a pojednání, které by se tímto hlouběji zabývaly. Přesto se mi podařilo na Internetu vyhledat několik článků, které sepsali: V. Alexiev, Mengchi Liu a Paulo Moura. Z těchto jsem následně vyšel a sestavil myšlenky v nich obsažené do práce jejíž závěr právě pročítáte.

Podle mých informací jsou tyto stránky v době jejich vzniku jedinou ucelenou zmínkou o spojení OO a LP na našem Internetu, z čehož vyplývá jednoznačný přínos tohoto ročníkového projektu.

Na tomto místě bych rád uvedl možnosti dalšího pokračování a navázání na tuto práci. Myslím si, že zejména v kapitolách o jazycích LogTalk a Pluto jsem velmi dopodrobna rozebral syntaxi a uvedl několik ilustrativních příkladů použití. Z tohoto důvodu pokračování projektu spatřuji v možnosti nastudování způsobů programování a vytvoření konkrétní ukázky aplikace, která by dokládala smysluplné využití obou programovacích přístupů, tedy OO a LP.

Jelikož jsem příznivcem OO programování byl jsem velmi zvědav, jak je možné využít těchto technik v jiném než procedurálním jazyce. Velmi mě potěšilo zjíštění, že je takové propojení možné, a proto jsem o tomto tématu vytvořil webové stránky, abyste se o tom dozvěděli i vy ostatní.

Referenceref


nextuppreviouscontentsindex
Next:
Literatura Up: Objektově orientované programování v Prologu Previous: Závěr   Obsah   Index

Tomáš Kubíček 2002-05-19